To edit this section, go to Pages and find your Store page, then click edit.


  • Kategorija: Diferencijalne strujne zaštitne sklopke Ex9L (nova verzija)

Cena:Дин.85


KUPITE SADA!

Opis

Diferencijalne strujne zaštitne sklopke Ex9L-H i Ex9L-N postoje u 2 - polnoj i 4 - polnoj izvedbi. Tehnologija je zasnovana na klasičnim principima stalnog magneta i elektromagnetne armature, pružajući potpunu naponsku nezavisnost zaštitne funkcije. Tipovi AC, A, S, S+A, G i G+A dostupni su za nominalne struje od 16 do 63 A. Nominalne osetljivosti pokrivaju vrednosti od 10, 30, 100, 300 i 500 mA. Uređaji su usaglašeni sa zahtevanim standardom IEC/EN 61008-1.

Ex9L-H serija su diferencijalne strujne zaštitne sklopke sa strujama kratkog spoja od 10 kA.

Osnovna serija diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki Ex9L-N je za struje kratkog spoja od 6 kA. 

 

  • Diferencijalne strujne zaštitne sklopke usaglašene su sa IEC / EN 61008-1
  • Struja kratkog spoja Inc 10 kA (-H) i 6kA (-N)
  • 2 - polna i 4 - polna izvedba
  • Nominalna osetljivost 10, 30, 100, 300 i 500mA
  • Nominalna struja do 63A
  • Nominalni radni napon 230/400 V AC
  • AC, A, S, S+A, G, G+A tip
  • Indikacija stanja uređaja

Vise informacija na online katalogu...

I BUILT MY SITE FOR FREE USING