Uređaj širine 250mm za montažu na Cu sabirnice, namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 400A, veličine NV2. Priključak: S - Stezaljke za provodnik 70 - 185 mm2 M - Zavrtnjevima za papučicu do 240mm2


  • Kategorija: Rastavno osiguračko postolja

I BUILT MY SITE FOR FREE USING