Uređaj širine 180mm za montažu na Cu sabirnice, namenjen za omega replica upotrebu sa nožastim osiguračima do 250A, veličine NV1. Priključak: S - Stezaljke za provodnik 70 - 120 mm2 M - Zavrtnjevima za papučicu do 120mm2


  • Kategorija: Rastavno osiguračko postolja

I BUILT MY SITE FOR FREE USING