Uređaj širine 106mm za montažu na Cu sabirnice razmaka 60mm, namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 160A, veličine 00. Priključak: S - Stezaljke za provodnik 1,5 - 50 mm2 M - Zavrtnjevima za papučicu do 70mm2


  • Kategorija: Rastavno osiguračko postolja

I BUILT MY SITE FOR FREE USING